Guillaume Sibaud (1973-), architecte français [Triptyque architecture : São Paulo, Paris] (2012)

Guillaume Sibaud (b. 1973), French architect [Triptyque architecture : São Paulo, Paris] (2012). Image : © PFRunner 

 

(c) PFRunner … G Sibaud Tryptique archi __IMG_6289

 

Image : © PFRunner