Marcel Trillat (1940-2020), réalisateur et journaliste français (photo : 2018)

Marcel Trillat (1940-2018), French journalist and documentary filmmaker (photo: 2018). Image : © PFRunner

.

.

Image : © PFRunner