[Street art] Un passe-muraille du street artist « Seth », rue Saint-Jacques à Paris (2014)

[Street art] « The man who walks through walls » by French street artist Seth, rue Saint-Jacques in Paris (2014). Image : © PFRunner

 

MuralArt Seth by (c) PFRunner __DSC05756 St Jacques

 

Image : © PFRunner